Adatvédelmi irányelvek

1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

2. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

A Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a meka.hu webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) közzétett legfrissebb információkról.

3. Adatkezelő

A Webhelyen közzétett adatok feldolgozója A Tan Kapuja Buddhista Egyház (a továbbiakban: TKBE) mint adatkezelő.

Bejegyzett székhely: 1098-Bp. Börzsöny út 11.sz.

Nyilvántartási szám: 00028/2012

Adószám: 19670917-1-43

E-mail-cím: meka@tkbe.hu

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

 • A TKBE az adatgyűjtés céljának elérésében érintett munkavállalói és vezetői;
 • A TKBE számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek.

4. Az adatkezelés módja és helyszíne

Minden, a TKBE rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

A Felhasználó által megadott személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

4.1 Analitika

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. (“Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat a webhely használatának nyomon követésére és vizsgálatára, hogy jelentéseket készítsen tevékenységeiről és megossza őket más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLetiltás.

Google Tag Manager (Google Inc.)

Google Tag Manager a Google Inc. analitikai szolgáltatása.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok.

Place of processing: US – Adatvédelmi irányelvek.

4.2 Kapcsolattartás a Felhasználóval

Kapcsolat űrlap (Webhely)

A Kapcsolat Űrlap kitöltésével a Felhasználó felhatalmazza a Webhelyet, hogy felhasználja a megadott adatokat információkéréssel kapcsolatos válaszra, ajánlatadásra vagy bármi más típusú kérésre, ahogyan azt az űrlap fejléce jelzi.

Gyűjtött személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, keresztnév és vezetéknév.

Levelezési lista vagy hírlevél (Webhely)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe hozzá lesz adva azon személyek névjegyzékéhez, akik e-maileket kaphatnak, amelyek kereskedelmi vagy promóciós információkat tartalmaznak a webhelyen. Az Ön e-mail címe is hozzáadható ehhez a listához a Webhelyre történő regisztráció vagy a vásárlás után.

Gyűjtött személyes adatok: e-mail cím, keresztnév és vezetéknév.

Telefonos kapcsolat (Webhely)

A telefonszámukat megadó felhasználók megkereshetőek a Webhelyhez kapcsolódó kereskedelmi vagy promóciós célokból, valamint a támogatási kérelmek teljesítéséhez kapcsolódóan.

Gyűjtött személyes adatok: telefonszám.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban „Infotv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban „Reklámtörvény”) foglaltaknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

 • A Felhasználónak az Infotv. 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott hozzájárulása és
 • A Felhasználónak a Reklámtörvény 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében adott hozzájárulása.

5.2. 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezései lesznek az irányadók. A fenti dátumtól kezdődően az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

6. Hozzájárulás a jelen Tájékoztató rendelkezéseihez

A TKBE hírlevelére a megfelelő jelölőnégyzet(ek) bejelölésével való feliratkozáskor a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy a TKBE a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztató és az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

7. Cookie-k (sütik)

A TKBE ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a Webhelyen történt látogatásáról. A Felhasználó a Cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával szabályozhatja. Ha azonban a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd.

A Cookie típusaA Cookie használatának céljaA Cookie megőrzésének időtartama
Google AnalyticsA Webhely a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webhelyhez, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webhely továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webhely felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a Webhelyre, és mely oldalakra látogatott el a Webhelyen – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat.Google Analytics Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó olyan webhelyre látogat, amelyre érvényes Google Analytics-követőkódot telepítettek. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén. Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.
Munkamenet-azonosítóA munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia.Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Webhely Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.
Állandó Cookie-kAz állandó Cookie-k a Felhasználó által meghatározott nyelvi beállításokra emlékeznek.A Cookie-k 1 év után automatikusan törlődnek.

8. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően a MEKA nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

9. Az adatkezelés időtartama

9.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megtartásának időtartama a Felhasználó aktivitásától függ. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (a TKBE hírlevelének, blogjának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha a TKBE azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

9.2. Mindazonáltal a TKBE haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri.

10. Adatbiztonság

A TKBE tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind a TKBE, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

11. Hírlevél

11.1. A Felhasználó a Webhelyen iratkozhat fel a TKBE hírleveleire. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó önkéntes hozzájárulását adja, hogy a TKBE időről időre hírlevelet küldjön a Felhasználónak.

11.2. A Felhasználó a hozzájárulását a TKBE info@meka.hu e-mail-címére küldött levélben bármikor visszavonhatja. A Felhasználó a hírlevélben szereplő utasítások követésével is bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

11.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a TKBE bármikor úgy dönthet, hogy előzetes értesítés, valamint további felelősség- vagy kötelezettségvállalás nélkül megszakítja a hírlevelek küldését.

12. Adatfeldolgozó

12.1. Az adatok TKBE nevében történő feldolgozását egy e-mail-alapú marketingszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó végzi. A TKBE az adatfeldolgozó által biztosított online rendszer (a továbbiakban „Rendszer”) használatával végzi a hírleveleknek a Felhasználókhoz való eljuttatását.

12.2. A marketingszolgáltatások javítása érdekében a Rendszer használata a következő célokat szolgálja:

 • A Felhasználó személyes adatainak tárolása;
 • E-mailek küldése a Felhasználónak;
 • Annak ellenőrzése, hogy a címzett megkapta-e az e-mailt;
 • A visszafordulási arány elemzése (például azon esetek, ahol az e-mail-cím érvénytelen, vagy az e-mail a levélszemét közé került);
 • A címzett viselkedésének elemzése (különös tekintettel a következőkre: a címzett megnyitotta-e az e-mailt, hányszor kattintott rá, a teljes e-mailt elolvasta-e).

12.3. A 4.1 pontban felsorolt felhasználói adatokat mind a Rendszerben, mind a MEKA szerverein is tároljuk.

12.4. A TKBE fenntartja a jogot, hogy az adatfeldolgozót bármikor megváltoztassa.

Az adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Az adatfeldolgozó címe: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308 USA

13. Jogok és jogérvényesítés

13.1. A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti a TKBE-tól mint adatkezelőtől:

 • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről;
 • A személyes adatok helyesbítését; valamint
 • A személyes adatok – a kötelező adatkezelés kivételével való – törlését vagy zárolását.

13.2. Az Ön, a info@meka.hu e-mail-címre eljuttatott kérelmére a TKBE tájékoztatást ad az Ön TKBE által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá bármely adatvédelmi incidensről. A TKBE a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül Ön kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését vagy zárolását.

13.3. Ha az Ön személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok a TKBE rendelkezésére állnak, az Ön kérésére a személyes adatokat a TKBE helyesbíti.

13.4. Ön kérheti a személyes adatok törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi e-mailcímen juttathatja el a TKBE-nak. A TKBE abban az esetben is törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolása törvények értelmében nem megengedett. A jogszabályok értelmében tárolt személyes adatokat a fenti rendelkezés nem érinti.

13.5. Törlés helyett a TKBE zárolja a személyes adatokat, ha Ön mint érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

13.6. Felhívjuk figyelmét, hogy a TKBE az adatokat nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

13.7. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „NAIH”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

13.8. A panasz benyújtásától függetlenül, jogai megsértése esetén az Infotv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg a TKBE-val.

13.9. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

14. Kapcsolatfelvétel a TKBE-val

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne további információt kapni a TKBE adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, használja a Webhelyen található Kapcsolat menüt, vagy írjon a TKBE hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2019. február 25.